• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025

HÒNG GD&ĐT AN NHƠN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-TH                                                               Nhơn Thọ, ngày  10 tháng  8  năm 2020

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025,

 TẦM NHÌN 2030

     Lời mở đầu

     Trường tiểu học Nhơn Thọ được sáp nhập từ 02 trường tiểu học số 1 và số 2 Nhơn Thọ vào tháng 02 năm 2020. Trước khi sáp nhập, cả hai trường tiểu học đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng năm học, đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Đội ngũ giáo viên tay nghề vững vàng, nội bộ đoàn kết. Từ ngày sáp nhập, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của học sinh, cha mẹ học sinh và địa phương.

     Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của lãnh đạo nhà trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Nhơn Thọ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đảng các cấp về việc nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với các trường trong thị xã, quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

 

  A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

    I.Môi trường bên trong

    1.Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

   - Tổng số CB, GV, NV ( kể cả hợp đồng): 42/32 nữ. Trong đó:

     +Quản lý: 02/2 nữ;

    +Giáo viên: 34/27 nữ , gồm 24 GVCN lớp, 02 GV Tiếng Anh, 02 GV Nhạc, 02 GV Mĩ thuật, 02 GV Thể dục, 01 GV tin; 01 Gv Tổng phụ trách Đội

    +Nhân viên 4/2 nữ , gồm: 01 kế toán, 02 Thư viện, 01 y tế;

    + Hợp đồng khác : 02/1 nữ (BV);

   -Trình độ đào tạo:

    + Đại học: Quản lý: 2/2 nữ; Giáo viên:  29/23 nữ, Nhân viên 01/1 nữ;

   +Cao đẳng:  Giáo viên 4/1 nữ;

   +Trung cấp: Giáo viên 3/2 nữ, Nhân viên  3/1 nữ:

     -Chi bộ độc lập với số  đảng viên: 26/21 nữ

  

     - Đội ngũ CB,GV,NV đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn và phẩm đạo đức tốt. 100% CB, GV đạt chuẩn trở lên (trong đó có 34/40 trên chuẩn, đạt tỉ lệ 85%).

   - Về giáo viên giỏi các cấp: Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 1/34, tỉ lệ: 2,9%.

     -Về giáo viên giỏi cấp thị xã: 18/34, tỉ lệ: 52,9%

     2.Học sinh

     Trường có 24 lớp, tổng số học sinh: 730 HS/378 nữ. Cụ thể (Theo kế hoạch phát triển trường lớp):

      + Khối 1: 05 lớp ( 155 HS);

      + Khối 2: 05 lớp (161 HS);

      + Khối 3: 05 lớp (163  HS);

      + Khối 4: 04 lớp (157 HS);

      + Khối 5: 04 lớp (94 HS). 

     3.Cơ sở vật chất:

     - Trường loại II, có 03 điểm trường  

     - Địa điểm chính: thôn Ngọc Thạnh.

     - Phân hiệu: Thọ Lộc 1 và  Gò Da

      - Diện tích tổng cộng: 19.542,1 m2 .

     +Tổng số Phòng học: 25 Phòng; trong đó, 15 phòng kiên cố, 10 phòng bán kiên cố.

     + Phòng bộ môn: 3 Phòng (01 phòng đa chức năng, 02 phòng Tin học) .

     + Phòng làm việc:  05 phòng (ở điểm Ngọc Thạnh 3 phòng và điểm Thọ Lộc 1 là 2 phòng).

     +Nhà vệ sinh học sinh: 03 nhà

     +Nhà vệ sinh giáo viên: 03 nhà

    +03 nhà xe học sinh và 02 nhà xe giáo viên.

    +Hệ thống điện thắp sáng và quạt mát tương đối đủ

    +Bàn ghế học sinh loại 02 chỗ ngồi rời và 2 chỗ ngồi liền đu cho học sinh ngồi học.

     Cơ sở vật chất cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên về lâu dài, nhà trường cần có kế hoạch tham mưu cấp trên hỗ trợ kinh phí để: mua sắm bàn ghế học sinh (còn nhiều bàn ghế bộ chưa đúng theo TT26), ti vi,  phòng phục vụ giáo dục, phòng chức năng còn thiếu…

   4.Điểm mạnh, điểm yếu:

     4.1. Điểm mạnh

    - Đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn. Luôn trau dồi, học hỏi về chuyên môn và quản lý giáo dục, được sự quan tâm tín nhiệm của GV,NV và HS nhà trường. Việc xây dựng các kế hoạch dài hạn, trung hạn có tính khả thi và sát thực tế, năng lực quản lý điều hành các hoạt động được tập thể giáo viên, nhân viên khẳng định và tin tưởng; công tác tham mưu với các cấp trên được đánh giá tốt trong nhiều năm. Phối hợp tốt với các bộ phận trong nhà trường.

    - Đội ngũ giáo viên, nhân viên đa số trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và giáo dục học sinh; nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu khó học hỏi, yêu nghề, có ý thức phấn đấu vươn lên, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển ngang tầm với một số trường đạt chất lượng trong thị xã.

   - Trường đã tạo được sự tin cậy của cha mẹ học sinh, thu hút số lượng học sinh từ các xã lân cận chuyển đến ngày càng tăng.

   - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, khả năng sáng tạo cùa CBGV-NV ngày càng được chú trọng và nâng cao.

   - Học sinh đa số ngoan, hiền, lễ phép, hiếu học .

     4.2. Điểm yếu

      Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:

 Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, đôi lúc chưa thực chất.

     - Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, có giáo viên còn hạn chế về chuyên môn, năng lực sư phạm, ý thức tự học, tự bồi dưỡng chưa cao, ứng dụng CNTT còn hạn chế, thực hiện áp dụng đổi mới phương pháp dạy học chuyển biến chậm .

    - Chất lượng học sinh: Là xã thuần nông. Đời sống kinh tế của một số bộ phận nhân dân  còn khó khăn, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình, khoán trắng cho nhà trường  nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của các em.

     - Cơ sở vật chất: chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại không đồng bộ, còn nhiều thiếu thốn, nhiều phòng học xuống cấp, chưa có khối phòng hành chính quản trị, sân chơi bãi tập chưa hoàn chỉnh, thiết bị dạy học như ti vi, máy tính còn ít, bàn ghế học sinh còn một số bộ chưa đúng theo TT26.

- Thành tích chính: ( trong 3 năm gần kề)

 + Năm học 2017-2018: UBND tỉnh Bình Định tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

 + Năm học 2018-2019: UBND tỉnh Bình Định tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 + Năm học 2019-2020: Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen Tập thể lao động Tiên tiến.

   II.Môi trường bên ngoài

   2.1 Cơ hội

   Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, Hội phụ huynh học sinh trong xã. Sự đồng thuận của tập thể GV-NV, có sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh ở địa phương. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn vững vàng và kỹ năng sự phạm tốt. Chất giáo dục ngày càng tăng.

   2. 2 Thách thức:

  - Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập đối với nhà trường.

  - Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay (đổi mới chương trình và sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5).

  - Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

   III. Đánh giá những mặt đạt được và những mặt chưa đạt được trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020  ( mẫu)

   1.Mặt đạt được - Nguyên nhân khách quan, chủ quan

  - Mặt đạt được:

   +Đã xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia mức độ 1;

   +Xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ cơ quan;

   +Đánh giá ngoài đạt mức độ 3 năm 2018;

   +PCGD đạt mức 3, xoá mù chữ đạt mức 2

   +Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của dạy và học;

   +Cảnh quang sư phạm ngày càng sạch, đẹp, an toàn;

   +Đã có GV dạy giỏi cấp tỉnh; HS giỏi cấp quốc gia

   +Trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen;

  -Nguyên nhân đạt được:

   +Có đường lối lãnh đạo đúng đắn của cấp uỷ Đảng, sự quan tâm  của chính quyền địa phương và sự hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời của Phòng giáo dục và đào tạo An Nhơn;

   +Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có tâm, có tầm, rất tâm huyết trong xây dựng và phát triển nhà trường;

   +Đội ngũ giáo viên, nhân viên năng lực chuyên môn vững, tâm huyết, cùng nhau xây dựng và phát triển nhà trường.

    +Nội bộ đoàn kết; người đứng đầu mẫu mực.

   2.Mặt chưa đạt được - Nguyên nhân khách quan, chủ quan:

   +Cơ sở vật chất của trường chưa đồng bộ. Nguyên nhân do kinh phí cấp trên hỗ trợ nên mỗi năm một ít.

   +Trường thiếu phòng học, phòng hiệu bộ. Nguyên nhân do sự tham mưu của lãnh đạo nhà trường  chưa kịp thời, chưa thuyết phục.

   +Chất lượng đội ngũ chưa cao, giáo viên đạt GVDG cấp tỉnh còn ít, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh chưa có, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh chưa có. Nguyên nhân: Do cách động viên của nhà trường chưa đủ sức thuyết phục, chế độ hỗ trợ, khen thưởng giáo viên đạt giải còn ít, chưa tạo động lực mạnh để giáo viên tích cực tham gia thi.

   3. Các vấn đề ưu tiên cần giải quyết trong giai đoạn tiếp theo.

   - Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt chống học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh tiếp thu còn hạn chế.  Phấn đấu đạt được trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng mức độ 3 trong 5 năm tới.

   - Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

  - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  - Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

  - Tham mưu cấp trên đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo mỗi lớp 1 phòng học để thực biện chương trình GDPT 2018 và xây khối phòng hành chính quản trị, bổ sung thêm các thiết bị dạy học để giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

   B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:

   I. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ:

   1.Tầm nhìn đến năm 2025:

    Trở thành một ngôi trường thân thiện, có chất lượng của thị xã, là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương, là nơi phụ huynh, học sinh tin cậy để gửi gắm con em mình. Một môi trường rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên.

   2. Sứ mệnh:

     Tạo dựng được môi trường học tập nền nếp, có kỷ cương, thân thiện, nhà trường thiết lập và cổ vũ cho một môi trường giáo dục mang tính nhân văn, giúp các em học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình, với một khả năng ứng xử văn hoá giáo dục hiện đại, với những cách thức giao tiếp lịch sự văn minh, tiếp thu nhanh chóng kiến thức mới mẻ và biết vận dụng vào thực tế cuộc sống, góp phần vào việc nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Quốc gia Việt Nam.

   3.  Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

    - Tinh thần trách nhiệm

    - Tình đoàn kết, nhân ái

    - Sự hợp tác

    - Tính nề nếp

    - Tính trung thực

    - Lòng tự trọng

    - Lòng khoan dung

    - Văn hóa giao tiếp

    - Nâng cao chất lượng

    - Năng động sáng tạo và đổi mới.

    4.Phương châm hành động:

“Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh là thương hiệu của trường”

    C. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

    1.Mục tiêu chung:

     -Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

     - Phấn đấu đến năm 2025, trường tiểu học Nhơn Thọ được xếp thứ 5 trong tốp đầu của thị xã.

    2. Các mục tiêu cụ thể:

     2.1. Đến năm 2021 trường tiểu học Nhơn Thọ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch ngắn hạn, được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với các tiêu chí quan trọng sau:

   - Giữ vững các tiêu chuẩn Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

   - Xây 06 phòng chức năng tại Thọ Lộc 1.

   - Xây tường rào phân hiệu Gò Da

   - Mua sắm thêm 02 ti vi

   -Tu bổ cơ sở vật chất, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học...

   - Củng cố, duy trì các điều kiện PCGDTHĐĐT mức III

   - Tỷ lệ học sinh lên lớp, HTCTTH đạt 99% trở lên.

   - Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%, không có học sinh bỏ học.

   - Danh hiệu thi đua: HS đạt danh hiệu HS HTXS các nội dung học tập và rèn luyện 20%; HSHT vượt trội các môn học 40%

   - Có 100% học sinh xếp loại Đ về các năng lực , phẩm chất.

   - Trình độ đào tạo của cán bộ, GV đạt trình độ trên chuẩn 100%.

   - Thi GV dạy giỏi cấp thị xã: đạt 2 giáo viên.

   -Thi GVCNG cấp thị xã: đạt 2 giáo viên.

   -Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: đạt 02 giáo viên trở lên.

   - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH có 90% xếp loại khá trở lên.

   2.2. Đến năm 2022 trường tiểu học Nhơn Thọ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch trung hạn với các tiêu chí quan trọng sau:

   - Giữ vững các tiêu chuẩn Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

   - Xây 06 phòng chức năng và 04 phòng học tại Ngọc Thạnh

   - Xây tường rào phía Nam  phân hiệu Thọ Lộc 1

   - Mua sắm thêm 02 ti vi

   -Tu bổ cơ sở vật chất, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học...

   - Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

   - Củng cố, duy trì các điều kiện PCGDTHĐĐT mức III

   - Tỷ lệ học sinh lên lớp, HTCTTH đạt 99% trở lên.

   - Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%, không có học sinh bỏ học.

   - Danh hiệu thi đua: HS đạt danh hiệu HS HTXS các nội dung học tập và rèn luyện 25%; HSHT vượt trội các môn học 40%

   - Có 100% học sinh xếp loại Đ về các năng lực , phẩm chất.

   - Trình độ đào tạo của cán bộ, GV đạt trình độ trên chuẩn 100%.

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: đạt 02 giáo viên trở lên;

   - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: đạt 01 giáo viên.

   - Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1 giáo viên trở lên.

   - Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh: 1 giáo viên trở lên.

   - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH có 90% xếp loại khá trở lên.

   - Duy trì tiêu chuẩn “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

   2.3.Đến năm 2023trường tiểu học Nhơn Thọ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch trung hạn với các tiêu chí quan trọng sau:

   - Giữ vững các tiêu chuẩn Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

   - Xây khối phòng hành chính quản trị tại Thọ Lộc 1.

   - Xây tường rào phía bắc phân hiệu Ngọc Thạnh

   - Mua sắm thêm 02 ti vi

   -Tu bổ cơ sở vật chất, bổ sung bàn ghế, thiết bị dạy học...

   - Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

   - Củng cố, duy trì các điều kiện PCGDTHĐĐT mức III

   - Tỷ lệ học sinh lên lớp, HTCTTH đạt 99% trở lên.

   - Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%, không có học sinh bỏ học.

   - Danh hiệu thi đua: HS đạt danh hiệu HS HTXS các nội dung học tập và rèn luyện 25%; HSHT vượt trội các môn học 40%

   - Có 100% học sinh xếp loại Đ về các năng lực , phẩm chất.

   - Trình độ đào tạo của cán bộ, GV đạt trình độ trên chuẩn 100%.

   - Thi GV dạy giỏi cấp thị xã: đạt 2 giáo viên trở lên.

   - Thi GVCNG cấp thị xã: đạt 2 giáo viên trở lên.

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: đạt 02 giáo viên trở lên;

   - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: đạt 01 giáo viên.

   - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH có 90% xếp loại khá trở lên.

   - Duy trì tiêu chuẩn “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

   2.4.Đến năm 2024trường tiểu học Nhơn Thọ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch trung hạn với các tiêu chí quan trọng sau:

   - Giữ vững các tiêu chuẩn Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

   - Xây 6 phòng học tại Thọ Lộc 1.

   - Mua sắm thêm 02 ti vi

   - Nâng cấp sân bóng đá, hố nhảy xa.... phân hiệu Thọ Lộc 1

   - Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

   - Rà soát, bổ sung, củng cố lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hồ sơ, đăng ký xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.

   - Củng cố, duy trì các điều kiện PCGDTHĐĐT mức III

   - Tỷ lệ học sinh lên lớp, HTCTTH đạt 99% trở lên.

   - Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 1%, không có học sinh bỏ học.

   - Danh hiệu thi đua: HS đạt danh hiệu HS HTXS các nội dung học tập và rèn luyện 25%; HSHT vượt trội các môn học 40%

   - Có 100% học sinh xếp loại Đ về các năng lực , phẩm chất.

   - Trình độ đào tạo của cán bộ, GV đạt trình độ trên chuẩn 100%.

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: đạt 02 giáo viên trở lên;

   - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: đạt 01 giáo viên.

   - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH có 90% xếp loại khá trở lên.

   - Duy trì tiêu chuẩn “Trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

   2.5.Đến năm 2025trường tiểu học Nhơn Thọ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch trung hạn với các tiêu chí quan trọng sau:

   - Trang bị đầy đủ bàn ghế, tủ ở các phòng chức năng và đầy đủ các loại thiết bị giáo dục theo chương trình SGK mới.

   - Tăng cường tham mưu với các cấp lãnh đạo để xây dựng nhà trường khang trang sạch đẹp hơn theo yêu cầu chương trình SGK mới 1 lớp/ phòng.

   -Mua sắm 02 ti vi

   - Làm lại nhà xe học sinh tại Thọ lộc 1

   - Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

  - Chất lượng giáo dục được khẳng định.

  - Thương hiệu nhà trường được nâng cao.

   -  Xây dựng thành công trường TH đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

   - Đánh giá ngoài kiểm định chất lượng giáo dục: mức độ 3.

   3. Chỉ tiêu cụ thể.

   3.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

   - Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.

   - Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính,  đạt 100 %

   - Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 30% .

   - Có 100% CB-GV-NV đạt chuẩn và trên chuẩn.

   3.2. Học sinh

     - Qui mô:

      + Lớp học: 24-25 lớp.

      + Học sinh: 720 – 750 học sinh.

- Chất lượng học tập:

 + Trên 60% học sinh được đánh giá HTT và HT  ( 20% HTT)

 + Tỷ lệ học sinh CHT< 1% .

   +Tỷ lệ lên lớp, HTCT đạt 99,% trở lên.

 + Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu HTXS nhiệm vụ học tập và rèn luyện: 20% trở lên, tỷ lệ học sinh được đánh giá HT vượt trội các môn học 40% trở lên

 + HS tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức: tham gia đầy đủ và có đạt giải

      -Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.

  + Các năng lực phẩm chất được đánh giá ở mức tốt.

      + Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp có văn hoá, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội.

          *Phấn đấu đến năm 2030

       -Tất cả học sinh của trường từ lớp 1 đến lớp 5 đều được học Tiếng Anh, Tin học.

       -Tất cả các phòng học đều có ti vi, máy lạnh, đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị dạy học; có nhiều lớp học bán trú.

       -Trường có nhiều giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

      -Học sinh của trường đạt giải cấp tỉnh, cấp Quốc gia trong các hội thi do ngành cấp trên tổ chức.

   3.3. Cơ sở vật chất.

    - Xây mới 06 phòng học (2 tầng) và khối phòng hành chính quản trị tại Thọ Lộc 1.

    - Xây mới 6 phòng chức năng và 4 phòng học tại Ngọc Thạnh.

   - Bổ sung các trang bị các thiết bị phục vụ dạy- học

   - Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường, đảm bảo môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.

   3.4.Chất lượng công tác phổ cập.

     Đẩy mạnh công tác Phổ cập giáo dục trên cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục; trước mắt không để học sinh bỏ học, tập trung phụ đạo học sinh yếu kém. Giữ vững đạt phổ cập GDTHĐĐT mức độ III.

   3.5. Xây dựng, duy trì, củng cố, nâng cao mức chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng  giáo dục

     - Phấn đấu giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào năm 2025

   - Làm tốt công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục để dựa vào đó phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để xây dựng nhà trường ngày càng mạnh hơn, tạo được thương hiệu trong ngành giáo dục thị xã, tạo dựng  uy tín cao với phụ huynh và học sinh.

   3.6. Thực hiện xã hội hóa giáo dục

          Tích cực huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để đầu tư cho việc phát triển nhà trường.

    D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.

    I. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

    -Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo  và của ngành cấp trên;

    -Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

    -Tổ chức quản lý các hoạt động dạy học của giáo viên, chuyển việc đánh giá giảng dạy của giáo viên sang đánh giá học tập của học sinh, khuyến khích học sinh tự trải nghiệm để tìm tòi, khám phá, rút kinh nghiệm.

    - Xây dựng môi trường học tập an toàn, giáo viên cần cởi mở và chấp nhận các nhu cầu khác nhau cũng như những đặc điểm khác nhau của học sinh; nuôi dưỡng và khuyến khích học sinh bày tỏ quan điểm; có sự tương tác mang tính tôn trọng giữa giáo viên và học sinh. Để tạo ra môi trường học tập tích cực, giáo viên cần đề ra các quy định của lớp học và đưa ra các kỳ vọng, mong đợi.

    - Giáo viên cần liên hệ thực tế trong cuộc sống , qua đó học sinh có thể kết nối với kinh nghiệm, kích thích tính tò mò và làm cho học sinh muốn tìm tòi thêm; tạo điều kiện để học sinh kết nối việc học ở trường với thế giới bên ngoài.

    - Đánh giá học sinh đảm bảo trung thực, khách quan; cần giúp học sinh biết điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cá nhân để tiến bộ; giúp HS  định hướng hoạt động học tập.

     II. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ

        -Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, chuyển từ vai trò nhà quản lý sang vai trò quản trị  các hoạt động trong nhà trường; Lập kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường theo từng giai đoạn; Phát triển đội ngũ nhà trường; Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường;

       - Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển nhà trường. Đây là nhiệm vụ của tập thể cán bộ viên chức nhà trường; tạo động lực làm việc cho CB-GV-NV nhà trường; hỗ trợ giáo viên phát triển chuyên môn và nhân cách đạo đức nhà giáo, tham gia tích cực xây dựng phát triển cho nhà trường.

     -Tạo môi trường học tập thường xuyên, suốt đời, lấy tự học là chủ yếu nhằm nâng cao trình độ đội ngũ.

    - Đánh giá và khen thưởng căn cứ các quy định hiện hành và thực tiễn nhà trường; đánh giá chất lượng, hiệu quả trên công việc cụ thể, đảm bảo tính công bằng, khách quan; đánh giá tiềm năng và khả năng thích ứng với sự phát triển của nhà trường; dùng kết quả đánh giá để khen thưởng đội ngũ; chú trọng mục tiêu phát triển; khuyến khích tinh thần hợp tác cùng phát triển; đa dạng hóa nguồn thông tin phản hồi về hiệu quả làm việc; Gắn hiệu quả làm việc với chiến lược phát triển nhà trường; đánh giá hiệu quả trên cơ sở chuẩn hành vi và năng lực; tập trung vào tiềm năng hơn là những thiếu sót của đội ngũ.

      - Mỗi thành viên của trường cần xác định rõ xây dựng và phát triển văn hoá nhà trường là trách nhiệm không chỉ riêng ai. Nhà trường  nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau; mỗi thành viên biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho học sinh, khuyến khích tính tự chịu trách nhiệm; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; khuyến khích giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; khuyến khích hợp tác, sáng tạo và đổi mới. Xây dựng các quy tắc giao tiếp, ứng xử với mọi thành viên trong nhà trường (giữa học sinh với học sinh; học sinh với giáo viên; giáo viên với học sinh; giáo viên với BGH, với đồng nghiệp; giáo viên với CMHS…) dựa trên các nguyên tắc tôn trọng người khác, đặt vị trí mình vào vị trí của người khác trong giao tiếp, ứng xử; tôn trọng lời hứa, sự cam kết và hợp đồng.

   III. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa

-Tích cực tham mưu chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo và UBND thị xã An nhơn đầu tư kinh kinh phí để xây dựng thêm các phòng học mới, các phòng chức năng và khối phòng hành chính quản trị, đảm bảo mỗi lớp học 1 phòng vào năm 2025.

-Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch bổ sung, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo giữ vững trường Chuẩn quốc gia mức độ 1 và từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia mức  độ 2.

-Vận động các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội hỗ trợ kinh phí để tăng cường thiết bị dạy học theo hướng đa dạng hóa và hiện đại hóa,

          - Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, kế toán, nhân viên thiết bị.

   IV. Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin

-Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông tin. Hiệu trưởng chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động của nhà trường thông qua nhiều kênh, trong đó trang thông tin điện tử được sử dụng thường xuyên. Sử dụng hộp thư điện tử để nhận sự hướng đã điều hành của cấp trên cũng như chỉ đạo xuống các bộ phận. Các cá nhân CBGVNV có địa chỉ email riêng để trao đổi thông tin qua lại với nhà trường. Đồng thời nhà trường cài đặt tin nhắn VnEdu để điều hành các hoạt động của nhà trường.

-Tăng cường hệ thống camera giám sát. Trường đông, nhiều phân hiệu, hệ thống camera có tác dụng. Nhờ hệ thống camera mà bất cứ thời điểm nào, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng có thể nắm bắt các hoạt động đang diễn ra ở trường.

     V. Thực hiện hiệu quả chính sách giáo dục, huy động nguồn lực tài chính, xã hội hóa giáo dục

    - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

    - Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

     + Nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước, từ các tổ chức xã hội, PHHS, cá nhân.

     + Nguồn lực vật chất: Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ;  Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.

    - Người phụ trách: lãnh đạo nhà trường, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

    VI. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế

       - Nhà trường thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ học sinh. Đầu mỗi năm học, nhà trường cần chọn Ban đại diện cha mẹ học sinh là những người  luôn quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Trong quá trình làm việc, nhà trường cần lồng ghép, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng về giáo dục để tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. 

    E. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

    1. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

    - Giai đoạn 1: từ 2020-2021

    - Giai đoạn 2: từ 2021-2023

    - Giai đoạn 3: từ 2023-2025

   2. Phổ biến kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường:

    - Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGVNV của trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể, cá nhân quan tâm đến nhà trường.

    - Đưa lên cổng thông tin điện tử của trường cũng như niêm yết tại bảng tin cho cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường được biết.

   3. Tổ chức thực hiện:

Ban chỉ đạo kế hoạch chiến lược chịu trách nhiệm quá trình triển khai kế hoạch chiến lược, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường:

   3.1. Đối với Hiệu trưởng:

    - Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể CBGV-CNV của trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học và thực hiện kế hoạch chiến lược của trường theo từng giai đoạn phát triển.

   - Hằng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

   3.2. Đối với  Phó Hiệu trưởng:

    Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

  3.3. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

     Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

    3.4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

       Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

      Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy, Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, hoàn thành mục tiêu giáo dục đề ra.

      Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của cá nhân là thành công của tập thể”.

     3.5. Đối với học sinh:

     - Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi hoàn thành chương trình Tiểu học có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học THCS.

     - Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

    3.6. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:

      -Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.

    -Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của chiến lược.

    3.7. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

      - Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

      - Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của Tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với Nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triễn nhà trường.

    G. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT VỚI CÁC CƠ QUAN CẤP TRÊN:

     1. Đối với UBND thị xã An Nhơn:

        Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ tạo điều kiện cho nhà trường phấn đấu  giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ I và đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

      2. Đối với  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Nhơn:

      + Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và giúp đỡ cho trường trong thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch.

      + Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

     3. Đối với chính quyền địa phương xã Nhơn Thọ:

     - Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương để giúp cho toàn xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thống nhất, phụ huynh học sinh có ý thức  trách nhiệm đối với việc giáo dục con em.
   - Cấp ủy, chính quyền địa phương, quan tâm tham mưu với cấp trên giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền công tác phát triển giáo dục của nhà trường qua hệ thống thông tin đại chúng.
     Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển trường Tiểu học Nhơn Thọ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được thông qua Chi bộ Đảng, Hội đồng trường và tập thể Hội đồng sư phạm. Các bộ phận, cá nhân thực hiện tốt kế hoạch này./. 

DUYỆT CỦA CƠ QUAN LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐT

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Loan

 

 

 

 

 


 

Tác giả: Hiệu trưởng
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 17
Năm 2021 : 1.958