• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ

Kế hoạch dạy bù sau nghỉ dịch Covid

PHÒNG GD&ĐT AN NHƠN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-TH                                                                  Nhơn Thọ, ngày  10 tháng  8  năm 2020

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN DẠY HỌC

 TUẦN 22 ĐẾN TUẦN 26 (TỪ NGÀY 08/03/2021 - 27/03/2021)

HKII, NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thực hiện Công văn số 45/PGDĐT ngày 23/02/2021 V/v hướng dẫn thực hiện chương trình và tổ chức dạy học học kỳ II năm học 2020-2021 đối với Giáo dục tiểu học;

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Trường tiểu học Nhơn Thọ về việc nghỉ để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra .

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất thực tiễn của Trường tiểu học Nhơn Thọ.

Nay Ban giám hiệu Trường Tiểu học  Nhơn Thọ lên kế hoạch thực hiện chương trình và tổ chức dạy học học kỳ II năm học 2020-2021 đối với trường cụ thể như sau:

       I. Mục đích, yêu cầu:

A.Mục đích:     Ổn định nề nếp, dạy đủ chương trình.

B. Yêu cầu:

1. Đối với ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình và tổ chức dạy học học kỳ II năm học 2020-2021.

-  Thông báo các phân hiệu thực hiện.

2. Đối với tổ chuyên môn, giáo viên:

-  Tổ chuyên môn, GV thực hiện theo kế hoạch.

3. Đối với học sinh:

- Học đủ chương trình.

       II. Nội dung:

- Tổ chức dạy học : Tổ chức dạy bù vào thứ bảy hàng tuần từ ngày 8/3/2021 đến hết ngày 27/3/2021.

- Thực hiện nội dung chương trình : Thực hiện dạy tuần 22 – tuần 26, HKII- năm học 2020 – 2021. 

- Lịch dạy cụ thể :

  + Tuần 22 đến tuần 26:

 

Thứ/ ngày

Dạy chương trình / Tuần

(Thời gian theo dự kiến)

Thời gian dự kiến dạy bù

Sáng

Chiều

Thứ hai /

01/03/2021

Dạy chương trình tuần 22

Dạy chương trình thứ tư/ tuần 22

NGHỈ

Thứ ba 02/03/2021

Dạy chương trình tuần 22

Dạy chương trình sáng thứ năm/ tuần 22

Dạy chương trình chiều thứ năm/ tuần 22

Thứ

03/03/2021

Dạy chương trình tuần 22

Dạy chương trình sáng thứ sáu/ tuần 22

Dạy chương trình chiều thứ sáu/ tuần 22

Thứ năm

04/03/2021

Dạy chương trình tuần 23

Dạy chương trình sáng thứ hai/ tuần 23

Dạy chương trình chiều thứ hai/ tuần 23

Thứ sáu

05/03/2021

Dạy chương trình tuần 23

Dạy chương trình sáng thứ ba/ tuần 23

Dạy chương trình chiều thứ ba/ tuần 23

Thứ hai

08/03/2021

Dạy chương trình tuần 23

Dạy chương trình thứ tư/ tuần 23

NGHỈ

Thứ ba 09/03/2021

Dạy chương trình tuần 23

Dạy chương trình  sáng  thứ năm/ tuần 23

Dạy chương trình chiều thứ năm/ tuần 23

Thứ

10/03/2021

Dạy chương trình tuần 23

Dạy chương trình  sáng  thứ sáu/ tuần 23

Dạy chương trình chiều thứ sáu/ tuần 23

Thứ năm

11/03/2021

Dạy chương trình tuần 24

Dạy chương trình sáng thứ hai/ tuần 24

Dạy chương trình chiều thứ hai/ tuần 24

Thứ sáu

12/03/2021

Dạy chương trình tuần 24

Dạy chương trình sáng thứ ba/ tuần 24

Dạy chương trình chiều thứ ba/ tuần 24

Thứ bảy

13/03/2021

Dạy chương trình tuần 24

Dạy chương trình sáng thứ tư/ tuần 24

NGHỈ

Thứ hai

15/03/2021

Dạy chương trình tuần 24

Dạy chương trình sáng thứ năm/ tuần 24

Dạy chương trình chiều thứ năm/ tuần 24

Thứ ba 16/03/2021

Dạy chương trình tuần 24

Dạy chương trình sáng thứ sáu/ tuần 24

Dạy chương trình chiều thứ sáu/ tuần 24

Thứ

17/03/2021

Dạy chương trình tuần 25

Dạy chương trình sáng thứ hai/ tuần 25

Dạy chương trình chiều thứ hai/ tuần 25

Thứ năm

18/03/2021

Dạy chương trình tuần 25

Dạy chương trình sáng thứ ba/ tuần 25

Dạy chương trình chiều thứ ba/ tuần 25

Thứ sáu

19/03/2021

Dạy chương trình tuần 25

Dạy chương trình sáng thứ tư/ tuần 25

NGHỈ

Thứ bảy

20/03/2021

Dạy chương trình tuần 25

Dạy chương trình sáng thứ năm/ tuần 25

Dạy chương trình chiều thứ năm/ tuần 25

Thứ hai

22/03/2021

Dạy chương trình tuần 25

Dạy chương trình sáng thứ sáu/ tuần 25

Dạy chương trình chiều thứ sáu/ tuần 25

Thứ ba 23/03/2021

Dạy chương trình tuần 26

Dạy chương trình sáng thứ hai/ tuần 26

Dạy chương trình chiều thứ hai/ tuần 26

Thứ

24/03/2021

Dạy chương trình tuần 26

Dạy chương trình sáng thứ ba/ tuần 26

Dạy chương trình chiều thứ ba/ tuần 26

Thứ năm

25/03/2021

Dạy chương trình tuần 26

Dạy chương trình sáng thứ tư/ tuần 26

NGHỈ

Thứ sáu

26/03/2021

Dạy chương trình tuần 26

Dạy chương trình sáng thứ năm/ tuần 26

Dạy chương trình chiều thứ năm/ tuần 26

Thứ bảy

27/03/2021

Dạy chương trình tuần 26

Dạy chương trình sáng thứ sáu/ tuần 26

Dạy chương trình chiều thứ sáu/ tuần 26

 

+ Tuần 27 đến tuần 35:

 

Thời gianDạy chương trình
Từ 29/3-2/4/2021Dạy chương trình tuần 27
Từ 5/4-9/4/2021Dạy chương trình tuần 28
Từ 12/4-16/4/2021Dạy chương trình tuần 29
Từ 19/4-23/4/2021Dạy chương trình tuần 30
Từ 26/4-30/4/2021Dạy chương trình tuần 31
Từ 03/5-07/5/2021Dạy chương trình tuần 32
Từ 10/5-14/5/2021Dạy chương trình tuần 33
Từ 17/5-21/5/2021Dạy chương trình tuần 34
Từ 24/5-28/5/2021Dạy chương trình tuần 35


Lưu ý : GV chuyên dạy theo chương trình, dạy bù đủ kiến thức cho HS .
 

Trên đây là kế hoạch dạy bù nghỉ dịch, tuần 22 đến tuần 26 HKII, năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Nhơn Thọ . Mong giáo viên toàn trường thực hiện tốt.

         Kính báo cáo chuyên môn PGD&ĐT thị xã An Nhơn biết, chỉ đạo trường thực hiện tốt chương trình HKII, năm học 2020-2021.

 

P.HIỆU TRƯỞNG

* Nơi nhận:

          - PGD báo cáo;

            - Gửi các phân hiệu;

            - Lưu V.T  .                                                                        

                                                                                                    Võ Thị Hoàng Vân

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 17
Năm 2021 : 1.958