• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ

Kế hoạch kiểm tra định kì cuối năm - Năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD & ĐT AN NHƠN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHƠN THỌ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

- Căn cứ Công văn số 140/PGDĐT ngày 06/05/2021 của phòng Phòng GD & ĐT An Nhơn v/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối năm và đánh giá học sinh tiểu học năm học 2020 – 2021.

 - Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2020 – 2021 của Trường TH Nhơn Thọ. BGH nhà trường  xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối năm như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:                            

- Đánh giá chính xác khách quan chất lượng giáo dục của học sinh trong năm học 2020 -2021; Từ đó có biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng cho giáo viên và học sinh.

- Căn cứ kết quả kiểm tra cuối năm và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học 2020 – 2021.

- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế đảm bảo chất lượng thật, đánh giá chính xác kết quả dạy và học trong nhà trường.

II. Nội dung kế hoạch và triển khai thực hiện:

1.Thời gian:

- Thời gian: Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 12/05/2021.

2. Đối tượng kiểm tra:

             - Học sinh từ khối 1 đến khối 5.

3. Phân công nhiệm vụ:

   Ban tổ chức:

            Nguyễn Thị Kim Loan         Hiệu trưởng                          - Chủ tịch hội đồng

            Võ Thị Hoàng Vân               Phó Hiệu trưởng                   - Phó Chủ tịch hội đồng

            Nguyễn Ngọc Trí                  Kế toán                                 - Kế toán

            Nguyễn Khắc Sinh               Tổng phụ trách                      - Thư ký

            Lương Viết Phong                Thư viện                                - Phục vụ

            Ngô Thị Huỳnh Như            Y tế                                        - Y tế 

     Đồng chí Vân có nhiệm vụ :

             - Thẩm định đề của các khối: Từ khối 1 đến khối 5. ( Hình thức 40 % trắc nghiệm và 60 % tự luận).

             - Tổ chức Kiểm tra cuối năm học đảm bảo đúng quy chế.

             - Tổ chức kiểm tra học sinh khối 5 có sự giám sát của giáo viên cấp II

               - Tổ chức kiểm tra  khối 1, 2, 3 , 4 có giáo viên của lớp năm sau dạy giám sát      

4Lịch kiểm tra:

            - Kiểm tra môn tiếng Anh giáo viên linh động tổ chức kiểm tra trước ngày 10/05/2021. Bài kiểm tra cần thực hiện đủ 4 kỹ năng:     

            + Lớp 3: Kỹ năng nói: 20%            ; Nghe: 40%              ; Đọc và viết: 40%

            + Lớp 4: Kỹ năng nói: 20%            ; Nghe: 30%              ; Đọc và viết: 50%

            + Lớp 5: Tỉ lệ Nghe – Nói – Đọc – Viết bằng nhau ( 25% cho mỗi kỹ năng)

* Lưu ý: Thời gian kiểm tra môn Tiếng Anh là 35 phút. Kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3,4,5 thực hiện theo công văn số 539/SGDĐT – THMN ngày 16/5/2013 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3,4,5.

            - Kiểm tra môn Tin học giáo viên linh động tổ chức kiểm tra trước ngày 10/05/2021.

            Giáo viên cho học sinh kiểm tra thực hành như đã thống nhất. Đối với những lớp quá đông giáo viên linh hoạt tổ chức cho học sinh kiểm tra.

            - Môn Tiếng Việt: Linh hoạt tổ chức kiểm tra phần Đọc thành tiếng; Đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu trong ngày 10/05/2021

* Lưu ý: Lớp 2,3 thang điểm phần Đọc thành tiếng: 4 điểm; Đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 3,5 – 2,5 hoặc 4 – 2.

                Lớp 4,5 thang điểm phần Đọc thành tiếng: 3 điểm; Đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 3,5 – 3,5 hoặc 4 – 3.

- Ngày 10/05/2021:

            + Sáng : Tiếng Việt ( phần viết) + Toán lớp 1, 2, 3, 4 và 5;

            Thời gian kiểm tra môn Tiếng Việt : từ 7 giờ 30 phút đến 8  giờ 10 phút (Không kể thời gian phát đề )

            Thời gian kiểm tra môn Toán : từ 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 25 phút ( Không kể thời gian phát đề)

            + Chiều : Khoa học + Lịch sử - Địa lý lớp 4 và 5;

           Thời gian kiểm tra môn Khoa học: từ 14 giờ đến 14  giờ 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

            Thời gian kiểm tra môn Lịch sử - Địa lý : từ 15 giờ 20 phút đến 16 giờ (Không kể thời gian phát đề)

           * Lưu ý: Thời gian làm bài kiểm tra của tất cả các môn học là 40 phút/môn (không kể thời gian phát đề).

  5. Tổ chức coi, chấm:

* Khối 1, 2, 3, 4, 5

- Phân công giáo viên coi kiểm tra tập trung ngày 10/05/2021

       + Khối 1: 1A:  Hằng – Hảo                                    1B:  Chín – Yến       

                         1C: Nguyệt – Duyên                             1D: Liễu - Bích 

                         1E: Thương –Thu Thủy

       + Khối 2: 2A: Thị Hữu – Hiền                               2B: Thị Mai – Như     

      2C: Lan – Linh                                        2D: Lạc – Nga

      2Đ: Thược - Sinh

       + Khối 3:  3A:  Hạnh – Q. Thủy                            3B: Bình – Hậu

                         3C: Thanh – Tuyết Mai                        3D: Nhung - Thu

                        3Đ: Hùng – Vọng               

        + Khối 4:  4A:   Hậu– Nga                                    4B: Q. Thủy – Hiền

                         4C: Tuyết Mai – Hảo                            4D: Vọng – Thúy

                           4E: Thu - Duyên

       + Khối 5:  5A: Yến – GV cấp II ;                          5B: Như – GV cấp II;

                        5C:  Thu Thủy – GV cấp II                    5D: Bích – GV cấp II

- Môn Tin :          Giáo viên Tuân + Linh

                              Giáo viên Tính + Thúy

- Môn Tiếng Anh: Giáo viên Thị Thủy + Hằng

                                    Giáo viên Phúc + Vy

- Sáng ngày 11/05/2021  giáo viên khối 1,2,3 chấm tập trung tại trường;  Giáo viên khối 4, 5 chấm tập trung tại trường có sự giám sát của giáo viên cấp II ở Môn Toán và Tiếng Việt

- Chiều ngày 11/05/2021 giáo viên khối 4,5 chấm tập trung tại trường Môn Khoa học + Lịch sử và Địa lý.

   III. Đánh giá học sinh.

               Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng GDĐT. Đối với học sinh lớp 2 đến lớp 5 thực hiện theo chương trình GDPT 2006, được đánh giá theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh ban hành kèm theo Thông tư sô 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT vào cuối kì 1 và cuối năm học.

Nhận được kế hoạch này đề nghị các đ/c khối trưởng thông báo cho giáo viên và học sinh trong khối biết để tổ chức triển khai kiểm tra đạt kết quả tốt.

 

                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                      Võ Thị Hoàng Vân

Tác giả: Quản trị
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 17
Năm 2021 : 1.958